The Board of Governors

Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology
MEMBERS OF THE BOARD OF GOVERNORS
as at 8 July 2022

 
 
  Tan Sri Dato' Sri Liow Tiong Lai
Chairman
 
             
 
 
 
Dato' Sri Dr. Hou Kok Chung
Deputy Chairman
  Tan Sri Chan Kong Choy  
Prof. Ir. Dr. Lee Sze Wei
  Dato' Ir. Dr. Gue See Sew
             
             
 
 
 
Dato' Yap Kuak Fong   Yeo Eng Hui   Datuk Dr. Pamela Yong   Prof. Dr. Nordin Bin Yahaya
             
             
   
   
  Prof. Ts. Dr. Haji Mohamad Kamal Haji Harun   Prof. Dr. Durrishah
Binti Idrus
  Prof. Dr. Huzili
Bin Hussin
 
 
             
         
    Teh Sew Mei   Dearna Kee June Chen    
 
            
  • TUNKU ABDUL RAHMAN UNIVERSITY OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
    Registration No. DU058(W)
    Wholly owned by the TARC Education Foundation
    (Co. Reg. No.: 201301003979 (1033820-M))